Pronovel

Pronovel’ den şunları bekleyebilirsiniz: 

Basit ve hızlı uygulamalar
Yerinde kişisel danışmanlık
Müşteri için en uygun şartlar
 

Leasing gittikçe daha çok sevilmektedir. Birçok girişimci için leasing artık finansman stratejilerinin sabit bir unsuru haline gelmiştir. Fakat leasing ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

Burada müşterinin lehinde olan dört geçerli gerekçeyi bulacaksınız: 

1.) Likiditenin muhafaza edilmesini sağlamaktadır.

Leasing öz sermayeyi korumakta ve çalıştığınız bankaya karşı kredibilitenizi artırmaktadır, çünkü yüksek kapasiteli bir IT donanımının bedeli vardır. Likidite kullanımı gerektirir. Banka veya tedarik kredisi için hassas görüşmeler gerektirir. Oysa leasing ne size finans hizmeti sağlayan kuruluşlarda sahip olduğunuz kredi limitiniz etkiler, ne de bilançonuz bir yük getirir. Çünkü cihazlar leasing şirketinin mülkiyetindedir ve satın almadan farklı olarak öz sermayenin, bilanço toplamına ve öz sermayenin, duran varlıklara oranı aleyhinize dönüşmeyecektir. Bunun anlamı özetle şudur: En son teknolojiyi kullanacaksınız, aynı zamanda kredibilitenizi, bilanço katsayılarınızı iyileştireceksiniz ve buna bağlı olarak reytinginiz artacaktır. 

2.) Planlama güvencesi sağlar.

İnovatif IT cihazları kendilerini öder. Sebep: Ödemeye, temin ettiğiniz teknolojinin kendisini ödemeye başladığında yapmaya başlıyorsunuz. Sonradan çıkarılması gereken yüksek tedarik masrafları yerine, faaliyetiniz esnasında cihazların kullanımından dolayı elde ettiğiniz gelirle leasing taksitlerini karşılayabilmektesiniz. Bu durum start noktanızdan itibaren inovasyon olanaklarınızı arttırmaktadır. Kazandıkça öde avantajının yanında birde planlama güvenceniz bulunmaktadır. Sabit leasing taksitleri, girişim planlamanızda hesaba katacağınız bir sabit gider mahiyetindedir.

3.) Daha erken bir dönemde, daha büyük yatırımlar yapmanızı sağlar.

Küçük taksitler, yüksek satın alma bedelinin yerini almaktadır. Çoğu zaman ticari gelişme, yeni teknolojiyi gerektirmektedir. Girişiminizle başarı sağlamak için, sürekli olarak gelişen bilişim teknolojisine yatırım yapmak zorundasınız. Ancak bunların temini sermaye gerektirmekte ve kendilerini daha ödemeden, birçok cihazın kısa inovasyon ömürlerine istinaden, teknolojileri eskimektedir. Çözüm: Pronovel’in leasing teklifi. Küçük leasing taksitleriyle, tam size gereken teknolojilere yatırım yapabilirsiniz. Böylece rekabet ortamı içinde ön saflarda yerinizi alabilirsiniz. 

4.) Fleksiblite sunar.

Pronovel değişim opsiyonuyla daima en yeni teknolojileri kullanmaktadır. Bilişim teknolojinizi satın aldığınızda, senelere bağlarsınız. Fakat teknoloji de sizin girişiminiz gibi gelişim göstermektedir.Pronovel size bu nedenle değişim opsiyonunu sunmaktadır. Piyasaya sizin leasing ile tedarik ettiğiniz cihazlardan daha yüksek kapasiteye sahip ve gelişmiş cihazlar çıktığında, bunları sözleme süresi içersinde kısman taksitleri arttırmadan temin edebilirsiniz. İşletmeniz büyüdükçe teknoloji ihtiyacınız da artacak ve leasing sözleşmenizin kapsamı da o oranda büyüyecektir.

 

Leasing/Renting için gerekli evraklar