Pronovel

Kısa bir şekilde ifade etmek gerekirse iş akış yönetimi, dokümanların (elektronik formatta yada taranmış), belirlenmiş kurallara uygun olarak sıralı yada paralel olarak ilgili adımları takip etmesi ve gitmesi gerekli hedefe ulaşması için fiziksel ortam yerine dijital ortamda dolaşımını sağlayan otomasyonu sistemidir.

İş Akışı Yönetiminin Görevleri 

  1. İş akışının modellenmesi
  2. İş akışı işleminin yönlendirilmesi
  3. İş akışı işleminin gözetim ve kontrolü

İş Akışı Yönetiminin Faydaları 

• İş süreç verimliliği artar

Daha az iş gücü gereksinimi olduğundan daha düşük maliyatelere, akıştan elde edilen sonuçlar arttığından daha az zamana gereksinim olmaktadır.

  • Süreçler standart yapıya kavuşur

  • Süreçlerin otomasyonu doğası gereği her katılımcısına standart hizmet sunduğundan ve söz konusu hizmeti daha hızlı olarak sunabildiğinden hizmetin kalitesini arttırmaktadır. Örneğin, bankacılık sistemlerinde kullanıcıların kredi istemlerine yönelik hizmetlerde bu kolaylıkla fark edilecektedir.

  • Katılımcılara herhangi aracıya gerek kalmadan ilgili oldukları vaka hakkında bilginin doğrudan ulaşabilmesi

  • İşlerin tanımlı kurallara bağlı olarak katılımcılara otomatik atanması

  • İşlerin iş akış sırasına uygun olarak atanması