Pronovel

Günümüzde yeni ekonominin gereksinimleri, teknolojinin kurumlara stratejik rekabet avantajı sunacak yapıda çözümler sunması beklentisini gündeme getirmiştir.

Kurumlar, kendi içinde, satış, satın alma, lojistik, üretim, planlama, finansman yönetimi, yönetim muhasebesi gibi süreçlerini klasik kurumsal kaynak planlama uygulamalarıyla otomatize ederken, kendisi ile müşterilerini ve tedarikçilerini elektronik ortamda buluşturacak müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi gibi uygulamalara da ihtiyaç duymaktadır.

Bu sistemler, teknolojinin avantajlarını kullanarak sistemleri birbirleriyle kolaylıkla bütünleştirerek dünyayı düzleştirirken, içerdikleri fonksiyonalite ile müşteriler ve tedarikçilerle karlılık ve verimliliği arttıracak etkin iş yöntemlerini ve rekabette üstünlük sağlayacak karar destek mekanizmalarını sunmaktadır.

Redcode Enterprise, çoklu dil, çoklu para birimi, sınırsız kullanıcı sayısı, uluslararası muhasebe standartları, ileri planlama fonksiyonları, müşteri ilişkileri yönetiminden tedarik zincirine, uçtan uca bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği tüm uygulamaları içeren, modüler yapıda, bütünleşik ve aynı zamanda birçok teknolojik özelliğiyle fark yaratan kurumsal iş çözümüdür.

Redcode Enterprise kurumsal iş çözümünün detaylı özellikleri aşağıdaki altbaşlıklarda incelenebilir.

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi, kurumların müşteri yanlısı büyüme stratejilerine odaklanmalarını, üstün müşteri yönetim mekanizması ile rekabetçi olabilmelerini sağlayan güçlü bir araçtır.

Müşteriyi tanıma, potansiyel satış grupları saptama, pazarlama faliyetlerini yönetme, aday ve fırsatların yönetimi, tekliften siparişe satış sürecinin takibi gibi kapsamlı fonksiyonalite ile tam anlamıyla satış yönetimi sağlar.

Pazarlama

Müşterinizi tanımak, hedef pazarları ve ürünlerinizi alabilecek hedef potansiyelleri doğru belirleyebilmek etkin satış yönetiminin öncelikli stratejisi olmalıdır. Bu stratejiler sonucunda belirlenen hedeflere ulaşmak için pazarlama anlamında yapılacak etkinlikler, kampanya, indirim ve bağlantılar etkin olarak takip edilmeli ve elektronik ortamda iletişimi sağlanmalıdır. Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama bölümü, bu etkin pazarlama araçlarının tümünü içermektedir.

Müşteri Yönetim Sistemi

Mevcut ve potansiyel müşterileriniz içinde ürünlerinizi satabileceğiniz doğru kitleyi tespit etmek ve bu pazara yönelik doğru aktiviteleri düzenlemek satışınızın başarısını gerçekleştirecektir. Bunun için elinizdeki verileri etkin biçimde kullanıp müşteri portföyünüzü çok iyi yönetebilmeniz gerekmektedir.

Redcode serisi ürünlerin müşteri yönetim sisteminde, müşteri ve potansiyellere yönelik sınırsız esnekliğe sahip saha tanımlaması ile, satışınız açısından kritik bilgileri saklayabilir,iş zekası raporlama araçları ile hedef kitleyi kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

Koşullar ve Bağlantı

Müşteriler ve satıcılar için belirlenen satış ve satın alma koşulları sistemde tanımlanarak siparişler ve sevkiyatlar sırasında uygulanabilmektedir.

Müşteri / Satıcıları istenen şekilde gruplamak ve gruplar bazında çalışma koşullarını belirlemek mümkündür. Örneğin belli bölgelerde uygulanacak kampanyalar ya da belli bir sektördeki, ölçekteki müşterilere uygulanacak indirimler, vadeler gibi.

Koşul tanımlarında, ürün ve/veya ürün grupları için iskontolar, vadeler ve fiyatlar belirlenirken, bu uygulamalarda kullanılacak çok farklı yöntemler de formülize edilebilmektedir.

Örneğin, miktar-tutar aralıkları bazında iskontolar, mal fazlası veya çapraz iskontolar, birden fazla ürünün bir araya gelmesiyle oluşan kit satışı, belgedeki aynı gruba ait ürünlerin toplam miktarları üzerinden ve miktara bağlı mal fazlası, dinamik kodlama ile çok farklı formüllerle satış ve satın alma koşulları tanımlanabilmektedir.

Satış ve satın alma belgelerinde tanımlanan koşulların otomatik uygulanması ile hem hatalar önlenmiş olacak hem de merkezi güvenlik sağlanmış olacaktır.

Koşul sistemine ek olarak bağlantı takip sistemi ile, müşteri ve satıcılarla önceden ödemesi yapılan anlaşmaların sabitlendiği fiyat, iskonto gibi uygulamaları da desteklemektedir. Bu sayede birden fazla bağlantının bakiye ve riskinin sistem tarafından denetlenmesi sağlanabilmektedir. Bağlantının tamamlandığına sistem sizin adınıza karar verebilir.

Pazarlama Aktiviteleri

Dar pazarlarda ve zorlu piyasa koşullarında satış yapabilmenin önemli şartlarından birisi de etkili pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktır. Medya ilanları, seminerler, tanıtım toplantıları, etkinliklerde sponsorluklar, fuarlar vb. faaliyetler ile çeşitli kriterler baz alınarak yapılan kampanyaların her biri birer pazarlama aktivitesi olarak düşünülebilir.

Tüm bu aktivitelerin etkin takibi ile verimliliğinin ölçümlenmesi, doğru yöntemin uygulandığından emin olmanız için gereklidir. Pazarlama Aktivite Yönetimi ile, aktivite öncesinde hedeflenen ve sonucunda gerçekleşen aday, satış, gelir ve kayıplar grafik destekli raporlarla alınabilmektedir.

Pazarlamada kullanabileceğiniz etkin ve ucuz yöntemlerden birisi elektronik posta ya da SMS ile müşteri adaylarınızı bilgilendirmektir. Mevcut kampanyanız için en uygun elektronik posta ya da SMS şablonu tanımlayıp toplu gönderim yapabilirsiniz. Müşteri İlişkileri Yönetim sisteminde, pazarlama aktiviteleri sonucunda oluşan aday, bu adayların belli aşamalardan geçip fırsatlaşması, aday ve fırsat yönetimi ile sağlanmaktadır.