Pronovel

Sayım

Barkodlu ya da barkodsuz olarak depoya giren ürünlerin sayım işlerinin yapılmasını sağlayan depo otomasyonu sistem modülüdür. Bu modülde barkodun ticari yazılımda kayıtlı olup olmadığı önemli değildir. Modül, sayım esnasında barkodların tanımlanma işlemi de yapmış olur. 

Ürün Kabul

Depoya giren ürünlerin ister satıcı siparişine dayalı olarak, isterse de gelen irsaliyeye göre ürünün seri numaralı ya da seri numarasız olarak giriş kabul işleminin yapılmasını sağlayan depo otomasyonu sistem modülüdür.

Dinamik Depo

Ürünün girişinde koyulması gereken rafın numarası tanımlanıp ürün takibi ve çıkışı esnasında raf yerinin nerede ve ne kadar olduğunun takibini sağlayan depo otomasyonu sistem modülüdür. Bu işlem deponuzdaki ürünlerin daha düzenli ve kolay bulunur olmasını sağlar. 

Depolar Arası Transfer

Çoklu depo uygulamalarında ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasını, arızalı ürünlerin tespit edilerek farklı bir depoya alınmasını (arızalı ürünün mevcut miktarlardan düşülmesini sağlar) sağlayan depo otomasyonu sistem modülüdür. 

Ambar Çıkış Fişi

Depodaki ilgili çıkışların üretime ilgili masraf merkezlerine dağılımını sağlayan depo otomasyonu sistem modülüdür.

Sipariş'e Bağlı Teslimat - Sevkiyat

Ticari yazılımda tanımlı olan müşteri siparişinin istenirse barkodu okutularak ya da ürün seçilerek hatasız şekilde ürünün çıkışının ve sevkiyatının yapıldığı depo otomasyonu sistem modülüdür. Bu modül istenirse iki aşamada gerçekleşebilir. Birinci aşama ürünün hazırlanması, ikincisi ise ürünün sevkiyatının yapılması. Ürün hazırlığını bir personel, sevkiyatı farklı bir personelin yaptığı işletmelerde birbirini kontrol mekanizmasının denetlendiği sistemdir. Siparişe bağlı olan ürünün eksik hazırlanması durumunda sevkiyat yapılamayacağından olası kullanıcı hatasını önleyebilecek bir sistemdir.


Bağımsız Sipariş Oluşturma-Sevkiyat

Ticari yazılımda müşteri siparişinin tanımlanması gerek duyulmadan barkodlu ya da ürünün seçilerek hatasız şekilde ürünün çıkışının ve sevkiyatının yapıldığı depo otomasyonu sistem modülüdür.

Seri Takibi

Stokta bulunan ürünün niteliğine göre kendi içinde bağımsız seri numaralarının kayıt takibinin yapıldığı depo otomasyonu sistem modülüdür.

Döviz'e Duyarlılık

Satıcı siparişine dayalı olarak ürün kabul işlemi esnasında gelen irsaliye üzerindeki ya da o günün döviz kuruna göre malın kabul edilerek TL üzerinden alış faturasının kesilmesi ve malın kabul edilmesini sağlayan depo otomasyonu sistem modülüdür.

Teklif

Firma içinde sıcak satış hareketi varsa bir müşteri temsilcisi yardımıyla gelen VIP müşterinin firma içinde gezerek kendi teklifini hazırlamasını sağlayan depo otomasyonu sistem modülüdür.

Barkod Basım Modülü

Depoya giren ya da depoda bulunan ürünlerin barkodsuz olanların tespiti yapılarak istenirse barkod basımının gerçekleştirildiği depo otomasyonu sistem modülüdür.